Så arbetar Kinda kommun med anledning av kriget i Ukraina

Säkerhetsläget i Europa har förändrats i och med Rysslands invasion av Ukraina. Kommunens verksamheter påverkas ännu inte i någon större omfattning av det osäkra omvärldsläget men vi förbereder oss för ett ökat flyktingmottagande.

Alla förvaltningars ledning följer utvecklingen via omvärldsbevakning och samverkan med övriga länet. Utifrån dessa arbetar vi sedan vidare med frågor som rör respektive förvaltning. Just nu förbereder vi oss framförallt för flyktingmottagande. Skulle andra behov uppstå har vi beredskap för att agera.

ikon för utfällning av meny

Vad gör den kommunala organisationen på kort sikt?

  • Våra verksamheter inom utbildning och barnomsorg jobbar med att fånga upp elever och/eller barns eventuella oro.
  • Bildningsförvaltningen arbetar med förberedelser för att ta emot flyktingbarn inom skola och barnomsorg.
  • Vi samverkar med Internationella Kvinnoföreningen för att samordna alla frivilliga insatser.
ikon för utfällning av meny

Vad gör den kommunala organisationen på lång sikt?

  • Samverkan pågår mellan Kinda lärcentrum och individ- och familjeomsorgen för att långsiktig planering av flyktingmottagande
  • Förvaltningarna har i uppdrag att se över sin ​kontinuitetsplanering. Det handlar om att planera för att kunna upprätthålla verksamhet och processer för att säkerställa att verksamheterna fungerar, oavsett händelse, till exempel vid strömbortfall eller störningar i IT- och telekommunikationer
  • Individ- och familjeomsorgen förbereder sig för att kunna handlägga ett ökat antal ansökningar om ekonomiskt bistånd
  • Våra verksamheter inom utbildning och barnomsorg jobbar med att fånga upp elever och/eller barns eventuella oro.
  • Bildningsförvaltningen arbetar med förberedelser för att ta emot flyktingbarn inom skola och barnomsorg.
  • Vi samverkar med Internationella Kvinnoföreningen för att samordna alla frivilliga insatser.