Din säkerhet

Förutom det arbete myndigheter, organisationer och kommuner gör för att trygga din säkerhet är det en hel del saker du kan göra själv för att hindra olyckor och minska risker.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har lagt upp flera videoklipp på YouTube där du lära dig mer om hur du minskar risker, förebygger skador och hindrar olyckor hemma och på din fritid.

På webbplatsen Din säkerhet informerar MSB om vad du kan göra för att undvika olyckor i hemmet och på fritiden. Den ger också tips på hur du själv kan förebygga olyckor och skador i hem- och fritidsmiljö. MSB har även tagit fram råd om brandskydd i hemmet. Du hittar även information om grillning och eldning utomhus. För säker eldning utomhus var uppmärksam på eventuella eldningsförbud. Dessa meddelas via vår webbplats förstasida.