Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt

ikon för öppna och stäng meny

Social hållbarhet

Ett socialt hållbart Kinda utgår från alla människors lika värde och mänskliga rättigheter.
Social hållbarhet handlar om att bygga ett jämställt och jämlikt samhälle där våra grundläggande behov kan tillgodoses både idag och i framtiden. Ett samhälle där alla känner trygghet och delaktighet och har inflytande i samhället, där förutsättningar finns för alla att ha en god hälsa och ett gott liv och känna hopp och framtidstro.

Bildningsförvaltningen samordnar arbetet med fokus på delen social hållbarhet. Att arbeta för samverkan, implementering av evidensbaserade metoder, uppsökande verksamhet, samarbete med civilsamhället och ökad kompetens hos anställda som på olika sätt berörs av dessa frågor. För att kunna arbeta preventivt krävs ett strategiskt, långsiktigt och målmedvetet arbete med fokus på social hållbarhet inom bland annat ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak, spel), brottsförebyggande, folkhälsa, integration och demokrati- och jämställdhetsfrågor.

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida