Personligt ombud

Personliga ombud kan bidra till att du som har psykisk funktionsnedsättning får dina rättigheter till vård, stöd och service tillgodosedda. Målet är förbättra din livskvalitet och öka din självständighet.

Det personliga ombudet kan hjälpa dig i dina kontakter med olika myndigheter såsom hälso- och sjukvård, socialtjänst, socialförsäkring och arbetsmarknaden. De personliga ombuden kan även se till att samverkan mellan myndigheter och verksamheter utvecklas för att ge dig full behovstäckning. Ombuden kan vara en tillgång för dig som behöver stöd.

Mer information under länkar.

Kontakt