Kontakta oss

Kontakta vård och omsorg

ikon för öppna och stäng meny

Första Hjälpen till Psykisk Hälsa

Första Hjälpen till Psykisk Hälsa förkortas MHFA= Mental Health First Aid.

Hur ska man bemöta psykisk ohälsa och hur kan man minska det tabu som dessa sjukdomar
fortfarande omgärdas av?
Dessa frågor är grundstenarna i utbildningen Första Hjälpen till Psykisk Hälsa.

Vård och Omsorgsförvaltningen i Kinda kommun har två instruktörer som kontinuerligt utbildar personal inom förvaltningens olika verksamheter.

För att minska den psykiska ohälsan behövs både kunskap och förståelse.
Att våga prata om det kan ge lindring för både dig som är drabbad och de personer som finns i din närhet.

Om du, som medarbetare eller medborgare vill veta mer om kommunens verksamhet inom MHFA är
du välkommen att kontakta instruktörerna.

Kontakt