Råd efter köp

Kontakta oss

Kontakt

Råd efter köp

Steg 1
Reklamera/klaga hos företaget. Om du vill klaga på en vara/tjänst som du anser är felaktig ska du först göra detta hos företaget/butiken där du köpt varan/tjänsten.

Reklamationstid
När du köper en vara eller en tjänst så har du enligt konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen tre års reklamationstid. Är det ett så kallat ”ursprungligt fel”/fabrikationsfel så har du rätt att få felet åtgärdat kostnadsfritt, få en ny likvärdig vara, prisavdrag eller att häva köpet. Du ska reklamera inom två månader efter att du upptäckt felet. Det bästa är att reklamera skriftligt, datera och behålla en kopia. Utförs arbetet på mark, byggnader eller fast egendom så har du tio års reklamationstid.

Garanti
Det är alltid frivilligt för företagen att lämna garantier. De bestämmer tid och villkor men garantin kan aldrig vara sämre för konsumenten än vad lagen säger. Garantier ska inte blandas ihop med den lagstadgade reklamationstiden på 3 år.

Ångerrätt
Handlar du på distans, via telefon, Internet, postorder eller av hemförsäljare som du inte bjudit in själv, så har du ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen (DHL). Ångerrätten ger dig som konsument rätt att ångra ditt köp upp till 14 dagar från det att du ingått ett avtal.

Öppet köp/Bytesrätt
Det är frivilligt för företagen att erbjuda öppet köp och/eller bytesrätt.

Felaktig faktura
Om du får en felaktig faktura eller en faktura på något som du inte beställt så är det viktigt att du skriftligen bestrider denna. Att bestrida innebär att du meddelar företaget att du inte anser dig betalningsskyldig. Det är då viktigt att du anger dina kontaktuppgifter samt fakturanummer och datum. Spara alltid en kopia på detta brev och skicka det gärna rekommenderat så får du ett kvitto. Om ärendet skulle gå vidare till ett inkassoföretag så ska du även skriftligen meddela dem om att du bestrider fakturan och skicka med en kopia av det första brevet till företaget.

Steg 2 
Kontakta konsumentrådgivningen. Är det så att du har försökt att reklamera en produkt eller tjänst men inte kommit någon vart då är du välkommen att kontakta oss konsumentrådgivare. Vi kan ge råd och vägledning om hur du eventuellt kan gå vidare.

Steg 3
Anmälan. Om du och företaget inte har lyckats komma fram till en lösning som du är nöjd med har du som konsument en möjlighet att pröva din tvist hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN är en prövningsnämnd som prövar tvister som gäller köp av både produkter och tjänster kostnadsfritt. Information och olika slags anmälningsblanketter hittar du på ARNs webbplats. Om du anser att företaget gjort sig skyldiga till vilseledande eller aggressiv marknadsföring, felaktig reklamidentifiering, oskäliga avtalsvillkor i standardavtal, felaktig prisinformation, farliga produkter eller felaktig information efter köp så kan du göra en anmälan till Konsumentverket.

Behöver du hjälp med anmälan och blanketter så kan du vända dig till oss.

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida