Flyktingmottagning

Länsstyrelsen ansvarar för att underlätta samverkan mellan kommuner, myndigheter, företag och organisationer i mottagande av flyktingar och etablering i samhället.

Arbetsförmedlingen ansvarar för att vara stödjande och pådrivande i etableringsinsatser.

Kinda kommun samverkar med dessa myndigheter och andra berörda aktörer för att underlätta och påskynda våra nyanlända kommuninvånares etablering i samhället och i arbetslivet. Målsättningen är delaktighet i samhället och egenförsörjning så snabbt det är möjligt.

Enligt avtal med Länsstyrelsen tar Kinda kommun emot 12 nyanlända kvotflyktingar under 2021. Det omfattar vuxna med barn och anhöriga med permanent uppehållstillstånd. För detta arbete utgår statlig ersättning.

Kommunens ansvar i mottagandet innebär praktiskt stöd med:

  • bosättning
  • ansökan till undervisning i svenska för invandrare (sfi) och annan vuxenutbildning
  • kontakt med förskola och skola
  • kontakt med folkhälsa och äldreomsorg
  • stöd och service i vardagsfrågor