Information om coronaviruset
Kontakta oss

Flyktingmottagningens öppettider

Vilket stöd kan du få?

Som nyanländ till Sverige och Kinda kommun är du välkommen till kommunen för att få råd och stöd.

Det är viktigt att du får veta hur det svenska samhället fungerar och att du får lära dig det svenska språket.

Vi kan hjälpa dig

  • med folkbokföring och blanketthantering,
  • med anmälan till undervisning i  svenska,
  • med anmälan till skola och förskola,
  • att boka tid för tandvård och  hälsokontroller,
  • i kontakter med sjukvården.

Tolk
Du som är nyanländ kan ha rätt till tolk i kontakter med kommunen och andra myndigheter. Alla tolkar har tystnadsplikt. Det som sagts före, under eller i samband med ett uppdrag för tolken aldrig vidare.

Tänk på att be din handläggare om tolkhjälp i god tid. Det är myndigheten som beställer och betalar tolken.

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida