Information om coronaviruset
Kontakta oss

Flyktingmottagningens öppettider

Roller och ansvar

Olika offentliga aktörer har olika ansvar i mottagandet av flyktingar. Informationen nedan är hämtad från www.migrationsverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, samt www.krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunens ansvar
Kommunen ansvarar för mottagandet av och boende för ensamkommande barn. De ärendena handläggs av handläggare på socialförvaltningen i Kinda kommun.

Kinda kommun ansvarar också för nyanlända som har fått beviljat uppehållstillstånd. Enligt avtal med migrationsverket är det 40 människor under år 2015.

Migrationsverkets ansvar

  • Prövar asylansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ansöka om svenskt medborgarskap.
  • Ordnar mat och boende för de asylsökande som inte kan ordna det själva.
  • Betalar ut statlig ersättning till kommuner och landsting.

    Länsstyrelsens ansvar
  • Stödjer och underlättar samverkan mellan länets kommuner och berörda myndigheter inom länet.
  • Samordnar information till allmänhet och media.
  • Skriver överenskommelser med kommunerna i länet om mottagande av flyktingar och skyddsbehövande och deras anhöriga. .

Region Östergötlands ansvar
Alla asylsökande har rätt till hälsoundersökning och vård och alla barn måste erbjudas skola

Landstingen ansvarar för hälso- och sjukvård till asylsökande personer enligt lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande.

Alla som ansöker om asyl i Sverige har rätt till akut sjuk- och tandvård samt vård som inte kan vänta. Asylsökande har också rätt till förlossningsvård, vård vid abort, preventivmedelsrådgivning, mödrahälsovård samt vård enligt smittskyddslagen.

Asylsökande barn och ungdomar under 18 år har rätt till samma kostnadsfria sjukvård och tandvård som andra barn som bor i Sverige.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps ansvar
MSB:s uppdrag är att samordna Sverige för att hanteringen av flyktingsituationen ska bli så effektiv som möjligt och för att inget ska falla mellan stolarna. Med hjälp av regelbundna nationella samordningsmöten, nationella lägesbilder och analyser från MSB får aktörerna stöd att fatta informerade och välgrundade beslut i sin verksamhet.

Vi behöver varandra, vi behöver dig
Vi får många förfrågningar och påringningar från allmänheten kring hur man kan hjälpa till. Läs gärna mer om detta under rubriken "Så kan du hjälpa till" till vänster där vi listar de sätt som allmänheten kan hjälpa till på.

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida