Information om coronaviruset
Kontakta oss

Flyktingmottagningens öppettider

ikon för öppna och stäng meny

Olika boendeformer

Migrationsverket ska pröva människors asylansökningar och ordna så att de får någonstans att bo. En asylsökande person kan välja att ordna ett eget boende både under asylprocessen och efter besked om uppehållstillstånd.

En asylsökande som fått uppehållstillstånd i Sverige ska erbjudas boende i en kommun (kommunplacering). Som en del i den nyanländes etableringsplan ska Arbetsförmedlingen ordna boendet.

Ankomstboende
Det första boendet en asylsökande kommer till kallas ankomstboende. Där stannar man en kort tid (för det mesta en till sju dagar) tills man registrerat sin asylansökan på Migrationsverket.

Det finns olika sorters ankomstboenden:

  • Migrationsverkets egna ankomstboenden som ligger nära ansökningsenheter. Finns bland annat i Stockholm, Malmö, Göteborg, Gävle och Flen.

  • Privata leverantörer som driver ankomstboenden när Migrationsverket inte har plats på sina ordinarie ankomstboenden. Avtal skrivs på mellan några veckor upp till sex månader.

  • Evakueringsboenden, ett slags ankomstboende som ordnas av kommuner. När Migrationsverkets och de privata leverantörernas boenden inte räcker till kan de asylsökande bo en kort tid i evakueringsboenden. Det kan vara till exempel gymnastikhallar, skolor eller militärförläggningar som tillfälligt möbleras om. I detta fall är det kommunala lokaler som är aktuella och inte privata aktörer.

  • Beredskapsplatser ordnas i till exempel Kriminalvårdens eller Försvarsmaktens anläggningar när de andra möjligheterna är uttömda.

    Asylboenden
    När en asylsökande registrerat sin ansökan hos Migrationsverket hänvisas de till ett asylboende i väntan på asylutredning och i väntan på eventuellt uppehållstillstånd. Det kan vara en lägenhet som som delas med andra asylsökanden eller ett kollektivt boende med självhushåll. Det är Migrationsverket som hyr dessa lägenheter eller fastigheter.

Det vanligaste är är boendena drivs av privata leverantörer. det kan vara hotell, vandrarhem eller en till exempel en stugby.

Tillfälliga tältboenden
Om Migrationsverkets samtliga platser är slut kan tältboende komma att ordnas i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. De är tänkta för boende tre till sju dagar

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida