Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt och öppettider flyktingmottagningen

ikon för öppna och stäng meny

Ensamkommande barn och ungdomar

Kinda kommun har ett aktivt mottagande av ensamkommande barn och unga. I arbetet med dessa barn gäller det för oss att skapa en god integration till det svenska samhället genom trygga uppväxtvillkor och utbildning. På individ och familjeomsorgen i Kinda kommun finns det socialsekreterare som har uppgift att utreda om barnet har några särskilda behov och fattar beslut kring barnet i enlighet med socialtjänstlagen och i vissa fall lagen om vård av unga.

Boende

De boendealternativ som finns för ensamkommande flyktingbarn är främst de gruppbostäder som kommunen innehar. Dessa bostäder tar först och främst emot asylsökande barn i åldrarna 15-17 år. I dessa gruppbostäder arbetar boendestödjare på dygnets alla timmar som kämpar med att uppfylla en god integration för barnen.
Alternativ placering som finns utöver gruppbostäder i kommunen är familjehem.
Här placeras yngre barn när de anvisas till kommunen. Som familjehem till ensamkommande flyktingbarn har du ett stort ansvar att uppnå en god integration av barnet. Som familjehem önskar vi att ni strävar efter barnets inkludering i er familj. Har ni frågor gällande familjehem eller rent av önskar bli detta så kan man höra av sig till individ och familjeomsorgen i Kinda kommun för ytterligare information.

Du kan även göra en insats som kontaktperson och då kontaktar du familjehemssekreterare.

Du kan även bli god man till dessa barn och unga. Kontakta överförmyndaren för att få veta mer.

Intresseanmälan uppdragstagare
Intresseanmälan uppdragstagareSökanden * (obligatorisk)
Sökanden


Övrig information
Övrig information


Godkännande av registerkontroll
Härmed lämnar jag mitt medgivande till socialförvaltningen i Kinda kommun kommer att få inhämta uppgifter om mej ur belastnings- och misstankeregister från polismyndigheten.
Information om Personuppgiftslagen
Personuppgifter som du lämnar här behandlas av socialförvaltningen i syfte att registrera och administrera för verksamheten nödvändiga uppgifter.
Ange på vilket sätt du vill att vi kontaktar dig:
Ange på vilket sätt du vill att vi kontaktar dig:


Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida