Information om coronaviruset
Kontakta oss

Flyktingmottagningens öppettider

Flyktingmottagande

Enligt avtal med Länsstyrelsen tar Kinda kommun emot 40 nyanlända flyktingar/år som omfattar vuxna och barn med permanent uppehållstillstånd samt deras anhöriga.

Flyktingmottagandet finansieras genom statliga ersättningar.

Vi vill att du som är ny i Sverige snabbt ska komma till rätta i samhället.

Kommunens ansvar i mottagandet enligt etableringsreformen (2010:197) är praktisk stöd vid

  • bosättning,
  • undervisning i svenska för invandrare(SFI) och annan vuxenutbildning,
  • samhällsorientering på modersmål, förskola/skola,
  • stöd och service i vardagsfrågor,
  • folkhälsa och äldre
  • samt samverkan med andra aktörer med målen delaktighet i samhället och egen försörjning.

Tolk
Du som är nyanländ kan ha rätt till tolk i kontakter med kommunen och andra myndigheter. Alla tolkar har tystnadsplikt.

Be din handläggare om tolkhjälp i god tid. Det är flyktingmottagningen eller ansvarig myndighet som beställer och betalar tolken.

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida