Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt och öppettider flyktingmottagningen

ikon för öppna och stäng meny

Flyktingmottagning

 

Enligt etableringslagen (2010:197) ansvarar Länsstyrelsen för att främja samverkan mellan kommuner, myndigheter, företag och organisationer etableringsfasen i mottagandet av flyktingar.

Arbetsförmedlingen ansvarar för att vara stödjande och pådrivande gällande etableringsinsatser.

Kinda kommun samverkar med dessa myndigheter och andra berörda aktörer för att underlätta och påskynda våra nyanlända kommuninvånares etablering i samhället och i arbetslivet. Målsättningen är delaktighet i samhället och egenförsörjning så snabbt det är möjligt.

Enligt avtal med Länsstyrelsen tar Kinda kommun emot 13 nyanlända kvotflyktingar under 2020. Det omfattar vuxna med barn och anhöriga med permanent uppehållstillstånd. För detta arbete utgår statlig ersättning.

Kommunens ansvar i mottagandet innebär praktiskt stöd med:

  • bosättning
  • ansökan till undervisning i svenska för invandrare (sfi) och annan vuxenutbildning
  • kontakt med förskola och skola
  • kontakt med folkhälsa och äldreomsorg
  • stöd och service i vardagsfrågor


Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida