Invandring och integration

Vi vill att du som är ny i Sverige snabbt ska komma till rätta i samhället. Du får bland annat hjälp med stöd i kontakter med skola och barnomsorg.

Samhällsorientering, SO – för en bra start i Sverige

Du som är ny i Sverige får gå en gratis kurs för att lära dig hur det svenska samhället fungerar. Den är till för dig som har en etableringsplan eller är anhöriginvandrare. Kursen ges på ditt eget modersmål, lätt svenska eller ett annat språk som du pratar och förstår.

Du får veta hur det är att bo och försörja sig i Sverige. Du får också lära dig om vilka rättigheter och skyldigheter du har. Kursen handlar också om

  • Att bilda familj och leva med barn i  Sverige
  • Hur du kan påverka i Sverige
  • Att vårda din hälsa och att åldras i  Sverige

Vi vill att du som är nyanländ enkelt ska kunna etablera dig i samhället. Vi förmedlar bland annat kontakter med

  • Förskola, skola och fritidshem
  • Sjukvård och hälsokontroller
  • Tandvård
  • Information om folkbokföring

Välkommen till flyktingmottagningen!

Tolk

Du som är nyanländ kan ha rätt till tolk i kontakter med kommunen och andra myndigheter. Alla tolkar har tystnadsplikt. Be din handläggare om tolkhjälp i god tid. Det är myndigheten som beställer och betalar tolken.