Kontakta oss

Kontakt Familjeteamet

ikon för öppna och stäng meny

Familjeteamet

Familjeteamet är Kinda Kommuns öppenvårdsverksamhet med följande
målgrupper:

  • Barn och ungdomar 0-20 år och deras familjer
  • Vuxna med missbruk/beroende och deras anhöriga
  • Våld i nära relationer

Till Familjeteamet kan du vända dig om du har frågor som rör dig eller familjens svårigheter. Ingen fråga är för liten. Det kan exempelvis vara frågor som rör:

  • Du och dina föräldrar bråkar mycket
  • Du upplever svårigheter att räcka till som förälder
  • Familjen behöver stöd med vägledning och gränssättning
  • Familjen behöver hjälp med att sortera och sätta ord på tankar och känslor på det som händer eller har hänt
  • Du är orolig för att Du eller en anhörig dricker för mycket

Familjeteamet anser att alla kan tillvarata och utveckla sina egna positiva resurser. Insatserna präglas av ett förändringsarbete där hela familjen är delaktig Vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt perspektiv, familjen är ett system, där alla delar påverkar varandra. Familjearbetet fokuserar på lösningar snarare än problem och i samarbete med det nätverk som finns runt familjen. Träffarna kan ske genom enskilda samtal, familjesamtal, gruppverksamhet samt nätverk.

I familjeteamet möter du familjebehandlare, beroendeterapeuter samt familjestödjare. Familjeteamet kan du kontakta via vår serviceingång, dit du själv kan ringa för att få stöd och hjälp. Familjeteamet arbetar även utifrån en biståndsingång där ansökan sker via en socialsekreterare.

Skicka oss gärna dina frågor och tankar till familjeteamets e-postlåda där du får svar på vardagar under kontorstid. 

Kontakt