Faderskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra måste faderskapet fastställas.
Anledningen är att tillvarata barnets juridiska rättigheter. Detta sker genom faderskapsbekräftelse.

Sammanboende

Är ni som föräldrar sammanboende och skrivna på samma adress kan ni på ett enkelt sätt bekräfta faderskapet genom ett gemensamt besök hos oss. Förutsättningen är att båda är övertygade om att barnet är ert gemensamma. Bekräftelse kan ske före eller efter förlossningen. När faderskapet är fastställt, antingen via bekräftelse vid familjerätten eller via dom i domstol, har barnet samma rättsliga status som barn till gifta föräldrar. Ni kan i samband med faderskapsbekräftelsen anmäla att ni vill ha gemensam vårdnad om barnet.

Ensamboende föräldrar

Om du/ni som föräldrar är ensamboende eller inte är skrivna på samma adress får du/ni genomgå en mer omfattande utredning, antingen genom ett gemensamt besök eller genom att ni kommer var för sig. När faderskapet är fastställt, antingen via bekräftelse vid familjerätten eller via dom i domstol, har barnet samma rättsliga status som barn till gifta föräldrar. Ni kan i samband med faderskapsbekräftelsen anmäla att ni vill ha gemensam vårdnad om barnet.

Faderskapstest

När det av någon anledning råder osäkerhet om vem som är pappa till ett barn kan en DNA-undersökning visa om namngiven man är pappa till barnet, ett så kallat "faderskapstest".

Öppettider

Kontakt