Intresseanmälan uppdragstagare

Jag/vi anmäler intresse för att vara:
Jag/vi anmäler intresse för att vara:
Sökanden * (obligatorisk)
Sökanden
Övrig information
Övrig information


Godkännande av registerkontroll
Härmed lämnar jag mitt medgivande till socialförvaltningen i Kinda kommun kommer att få inhämta uppgifter om mej ur belastnings- och misstankeregister från polismyndigheten.
Ange på vilket sätt du vill att vi kontaktar dig:
Ange på vilket sätt du vill att vi kontaktar dig:


Öppettider

Kontakt