Bouppteckning

När en person avlider ska en bouppteckning göras. Det är en skriftlig sammanställning som visar hur dödsboets ekonomi ser ut.

Bouppteckningen ska göras inom tre månader från dödsdagen. Den lämnas till Skatteverket för registrering. På skatteverket kan du få blanketter och mer information om vad en bouppteckning innebär. Är tillgångarna små kan en dödsboanmälan ersätta bouppteckningen.

Vem gör bouppteckningen?

Du kan göra bouppteckningen själv. Läs mer på skatteverkets hemsida.

Om du vill ha hjälp att göra bouppteckningen kan du vända dig till en begravningsbyrå, bank eller annan juridiskt kunnig person.