Uppsökande verksamhet

Kinda kommun erbjuder alla över 80 år, och som inte har någon insats från kommunen ett hembesök. På hembesöket informerar vi om vilka möjligheter som finns inom kommunen.

Exempel på detta är:

  • Äldreomsorg och hemtjänst
  • Äldres rättigheter
  • Färdtjänst
  • Träffpunkter seniorverksamhet och friskvård
  • Säkerhet på äldre dagar
  • Råd och stöd med olika kontakter

Kontakt