Kommunala pensionärs- och handikapprådet (KPHR)

KPHR är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen, pensionärsföreningar och föreningar för personer med funktionsnedsättning/handikapp i Kinda.

Kommunala pensionärs- och handikapprådets uppgift är att:

 • vara referens- och remissorgan med överläggningsrätt i frågor som rör pensionärer och funktionsnedsatta/handikappade
 • arbeta för utveckling och förbättringar i den kommunala verksamheten
 • informera och ge förslag till lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud som berör målgruppernas förhållanden i samhället
 • verka för ökad kunskap om pensionärers och funktionsnedsattas/handikappades villkor

Kommunen utser en ledamot och en ersättare från varje nämnd att ingå i rådet. Föreningarna utser en ledamot samt en ersättare från följande föreningar:

 • Hörselföreningen
 • FUB - Föreningen för utvecklingsstörda barn
 • DHR - De handikappades riksförbund
 • Kinda anhörigförening (KAF)
 • SRF - Synskadades riksförbund
 • Stomiförbundet
 • Kisa PRO
 • Södra Kinda PRO
 • Rimforsa PRO
 • Sveriges Pensionärsförbund
 • RPG - RiksförbundPensionärsGemenskap

Protokoll

Här kan du läsa protokoll från kommunala pensionärs- och handikapprådets möten.


Missa inte möjligheten att prenumerera för att få ett e-postmeddelande varje gång nya protokoll läggs ut.

Hantera prenumeration

Kontakt