Uppdatering Kindas turisthemsida

 


Verksamhetsområden * (obligatorisk)
Verksamhetsområden

Enligt tidigare år görs en sammanställning och kartläggning över boende- och besöksfrekvensen i Kinda kommun, vore därför tacksam om vi samtidigt kunde få uppgift om:


Alla uppgifter som lämnas här behandlas med sekretess. Detta är en TEM-undersökning (TuristEkonomisk Modell) som är viktig för oss.

Godkännande
Godkännande

Ansvar
Ansvar