Ansökan om reseersättning

Reseersättning kan sökas av heltidsstuderande gymnasieelev till och med vårterminen det år eleven
fyller 20 år. Elev skall vara folkbokförd i Kinda kommun.

Elev som har mer än 6 kilometer till studieorten, erhåller terminskort om allmänna kommunikationer utnyttjas.

Elev som har mer än 6 kilometer till studieorten, erhåller ersättning för anslutning till allmänna
kommunikationer om avståndet mellan hem och busshållplats är minst 4 kilometer.

För att få ersättning för helt läsår måste ansökan vara trafiksamordnare tillhanda i början av september månad. Ansökan kan göras under hela läsåret, dock betalas ej ersättning ut retroaktivt.

För utbetalning måste kontot anslutas till SUS
Om du vill att ersättningen sätts in på ditt bankkonto måste du själv se till att ansluta ditt konto till Swedbanks utbetalningssystem (SUS). Kinda kommun är anslutet till Swedbank som söker fram kunden via personnummer och för över pengarna till kundens bankkonto. Detta gäller oavsett om du har konto i Swedbank eller i annan bank.
Finns inget bankkonto anslutet till SUS utbetalas ersättningen på en utbetalningsavi.

Du kan, om du har e-legitimation ansluta ditt bankkonto till SUS på Swedbanks hemsida.

Ansök om reseersättning via e-tjänsten nedan. Du kan använda denna e-tjänst för att skicka in ditt ärende helt elektroniskt eller för att få hjälp att fylla i en blankett som du sedan skriver ut och skickar in per brev.

Länk till e-tjänst

Kontakt