Ansökan skolskjuts grundskolan

Kontakta oss

Kontakt

E-tjänst - ansökan skolskjuts i grundskolan

Rätten till skolskjuts innebär att kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts
om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, elevens
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Resor till och från fritidshem eller förskola är inte skolskjuts utan dessa resor ansvarar vårdnadshavarna för.

OBS! Inför läsåret 2018-2019 måste samtliga förskoleelever som önskar skolskjuts göra en anmälan för detta. Endast elever som uppfyller de kriterierna som är för Kinda kan få skolskjuts. De som redan idag har befintlig skolskjuts behöver EJ fylla i denna tjänst.

Du som fått brev med erbjudande om skolskjuts för ditt förskolebarn gå in på e-tjänsten nedan och anmäl ert intresse om ni vill nyttja erbjuden skolskjuts.

Du som av annan anledning så som färdvägens längd, särskilda trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet – exempelvis delad vårdnad gå in via e-tjänsten nedan och ansök om skolskjuts för detta.

För att du ska kunna genomföra ansökan krävs att du uppger en personlig e-postadress och att du har en giltig e-legitimation.

Om du har skyddad identitet ska du inte använda dig av den här tjänsten, utan
vänd dig då direkt till trafiksamordnare, se kontaktuppgifter nedan.

Grön rektangel med vit text till e-tjänsten E-tjänst ansökan skolskjuts grundskolan

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida