Ansökan om riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är behovsprövad och medges till den som till följd av ett stort och varaktig
funktionsnedsättning måste resa på ett särskilt kostsamt sätt i förhållande till det som anses som normala resekostnader. Resorna kan ske med taxi, eller specialfordon samt tåg och andra allmänna kommunikationer. Riksfärdtjänst kan inte erhållas på grund av att allmänna kommunikationer saknas eller är dåligt utbyggda.

Riksfärdtjänst kan endast beviljas i den kommun där man är folkbokförd. Tillstånd för riksfärdtjänst kan meddelas om resan görs inom Sverige från en kommun till en annan kommun utanför det område där vanlig färdtjänst kan nyttjas.

Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild
angelägenhet.

Ansök via e-tjänsten nedan. Du kan använda denna e-tjänst för att skicka in ditt ärende helt elektroniskt eller för att få hjälp att fylla i en blankett som du sedan skriver ut och skickar in per brev. Ansökan måste lämnas till trafiksamordnaren 14 dagar innan du ska resa.

Länk till e-tjänst

Kontakt