Ansökan om parkeringstillstånd

Här kan du ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Du ansöker om tillståndet i kommunen där du är folkbokförd.

Tanken med tillståndet är att du som har mycket svårt att gå ska kunna parkera lättare och närmare ditt färdmål. Om du inte kör själv får du bara tillstånd om du regelbundet behöver hjälp av föraren utanför bilen. Parkeringstillståndet är personligt och får bara användas när du själv kör bilen eller följer med som passagerare.

Du som kör en rörelsehindrad person får utan parkeringstillstånd för rörelsehindrad stanna där det är skyltat med stopp- eller parkeringsförbud, för att hjälpa till med av- eller påstigning och ge hjälp utanför bilen. Du som förare måste vara uppmärksam så att din bil inte hindrar andra eller orsakar trafikfara.

Läkarintyg
Har du läkarintyg bifoga gärna detta både vid nyansökan och vid omprövning.
Bifoga intyget som ett dokument i e-tjänsten eller skicka det per post till
Trafiksamordnare Kinda kommun, Box 1, 590 40 Kisa.

Om du beviljas parkeringstillstånd kommer vi att kontakta dig för att du ska lämna foto och namnteckning. Du får mer information om regler och giltighet tillsammans med det beviljade tillståndet.

Ansök via e-tjänsten nedan, skicka in ditt ärende helt elektroniskt eller fyll i en blankett som du sedan skriver ut och skickar in per brev.

Länk till e-tjänst

Kontakt