Ansökan om grävningstillstånd

Här kan du ansöka om tillstånd för att gräva. Använd e-tjänsten nedan.

Återställning
Du bekostar själv återställning efter grävningen. Återställning ska ske i samråd med teknik och drift. När du är färdig med arbetet kontaktar du teknik och drift för en slutbesiktning. Efter slutbesiktningen lämnas en garantitid på två år.

Skadestånd
Om du råkar skada ledningar i marken är du alltid skyldig att betala reparationen och andra merkostnader som drabbar ledningsägaren.

Länk till e-tjänst