Ansökan om färdtjänst

Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken. Den är avsedd för personer som har väsentliga svårigheter att använda allmänna kommunikationer eller har svårigheter att förflytta sig på egen hand. Funktionsnedsättningen ska vara bestående i mer än 3 månader.

Handläggningstiden är cirka 2 veckor vid nyansökan.

Ansök via e-tjänsten nedan. Du kan använda denna e-tjänst för att skicka in ditt ärende helt elektroniskt eller för att få hjälp att fylla i en blankett som du sedan skriver ut och skickar in per brev.

Länk till e-tjänst

Kontakt