Trafik och infrastruktur

Vill du ansöka om färdtjänst eller se vilken tid bussen går? Kanske vill du göra en felanmälan eller söka parkeringstillstånd? Här hittar du e-tjänster och blanketter som rör kommunikationer och trafik och gator.

Trafik och gator

Namn

E-tjänst

Blankett

Färdtjänst - ansökan

E-tjänst med e-id


Riksfärdtjänst - ansökan

E-tjänst med e-id


Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - ansökan

E-tjänst med e-id

 

Grävningstillstånd - ansökan

E-tjänst med e-id


Skolskjuts grundskolan - ansökan

E-tjänst med e-id