Ansökan om insatser enligt LSS

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). För att ha rätt till insatser enligt LSS krävs att du tillhör någon av de tre personkretsar som beskrivs i lagen. Personkretsarna är:

  1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  2. Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom
  3. Andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande och som gör att du har stora svårigheter att på egen hand klara daglig livsföring som att klä på dig, laga mat, förflytta dig eller kommunicera med omgivningen.

Ansök via e-tjänsten nedan. Du kan använda denna e-tjänst för att skicka in ditt ärende helt elektroniskt eller för att få hjälp att fylla i en blankett som du sedan skriver ut och skickar in per brev.

Länk till e-tjänst

Kontakt