Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt

ikon för öppna och stäng meny

Stöd och omsorg

Här hittar du blanketter och e-tjänster som gäller vård, omsorg och stöd.

Individ- och familjeomsorg

Namn

E-tjänst

Blankett

Biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen - ansökan


Blankett (pdf)PDF

Familjehem - intresseanmälan

E-tjänst utan e-idöppnas i nytt fönster

Blankett (pdf)PDF

Försörjningsstöd - provberäkning

E-tjänst via Socialstyrelsenlänk till annan webbplats


Kontaktfamilj - intresseanmälan

E-tjänst utan e-idöppnas i nytt fönster

Blankett (pdf)PDF

Kontaktperson - intresseanmälan

E-tjänst utan e-idöppnas i nytt fönster

Blankett (pdf)PDF

Vård och omsorg

Namn

E-tjänst

Blankett

Autogiro äldreomsorg

E-tjänst med e-id

Blankett (pdf)PDF

Bistånd enligt Socialtjänstlagen - ansökan  


Blankett (pdf)PDF
 

Avgifter

Namn

E-tjänst

Blankett

Autogiro äldreomsorg

E-tjänst med e-id


Höjt förbehållsbelopp - ansökan 


Blankett (pdf)PDF

Inkomstbegäran för beräkning av omsorgsavgift


Blankett (pdf)PDF

Jämkning av hyra vid inflyttning i kommunens särskilda boenden - ansökan 


Blankett (pdf)PDF


LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Namn

E-tjänst

Blankett

Ansökan om insatser enligt LSS

E-tjänst med e-id

Blankett (pdf)PDF


Resor, transporter och besök

Namn

E-tjänst

Blankett

Färdtjänst - ansökan

E-tjänst med e-id


Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - ansökan

E-tjänst med e-id


Riksfärdtjänst - ansökan

E-tjänst med e-id


 

Räddningstjänst

Namn

E-tjänst

Blankett

Brandfarliga varor - ansökan tillstånd hantering av 

 

Blankett (pdf)PDF

Explosiva varor - ansökan

 

Blankett (pdf)PDF


Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida