Stöd och omsorg

Här hittar du blanketter och e-tjänster som gäller vård, omsorg och stöd.

Individ- och familjeomsorg

Vård och omsorg

Namn

E-tjänst

Blankett

Autogiro äldreomsorg

E-tjänst med e-id

Blankett (pdf) Pdf, 537.3 kB.

Bistånd enligt Socialtjänstlagen - ansökan  


Blankett (pdf) Pdf, 176 kB.
 

Avgifter

Namn

E-tjänst

Blankett

Autogiro äldreomsorg

E-tjänst med e-id


Höjt förbehållsbelopp - ansökan 


Blankett (pdf) Pdf, 245.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Inkomstbegäran för beräkning av omsorgsavgift


Blankett (pdf) Pdf, 126.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Jämkning av hyra vid inflyttning i kommunens särskilda boenden - ansökan 


Blankett (pdf) Pdf, 287.9 kB, öppnas i nytt fönster.


LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Namn

E-tjänst

Blankett

Ansökan om insatser enligt LSS

E-tjänst med e-id

Blankett (pdf) Pdf, 322.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Resor, transporter och besök

Namn

E-tjänst

Blankett

Färdtjänst - ansökan

E-tjänst med e-id


Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - ansökan

E-tjänst med e-id


Riksfärdtjänst - ansökan

E-tjänst med e-id


 

Räddningstjänst

Namn

E-tjänst

Blankett

Brandfarliga varor - ansökan tillstånd hantering av 

 

Blankett (pdf) Pdf, 359.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Explosiva varor - ansökan

 

Blankett (pdf) Pdf, 947 kB, öppnas i nytt fönster.