Information om coronaviruset
Kontakta oss

Kontakt

ikon för öppna och stäng meny

Anmälan av lokaler för hygienisk verksamhet

Anmälan enligt 38 § förordning (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Enligt Miljöbalkens förordning SFS 1998:899, 38 § om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera

  1. verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg,
  2. bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor, eller
  3. förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola.

Anmälan skall göras till den kommunala nämnden i den kommun där verksamheten avses drivas eller arrangeras. En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat. Den som påbörjar en anmälningspliktig verksamhet enligt 38 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd utan att anmälan gjorts, ska betala en miljösanktionsavgift i enlighet med 30 kap. 1 § Miljöbalken SFS 1998:808 och förordning SFS 2012:259 om miljösanktionsavgifter.

Anmälan enligt 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar.

Av Strålskyddsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar, SSMFS 2012:5, 10 § framgår att den som avser att bedriva verksamhet där kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten ska senast sex veckor innan verksamheten påbörjas anmäla detta till den kommunala nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Uppgifterna kommer att införas i miljöavdelningens dataregister och för anmälan tas en avgift ut.

Länk till e-tjänst

Kontakt

Du lämnar Kinda kommuns hemsida om 5 sekunder

Sidan du är på väg att besöka ligger inte på Kinda kommuns hemsida