Näringsliv och arbete

Vill du veta vilka upphandlingar som pågår i Kinda kommun eller vill du ansöka om tillfälligt serveringstillstånd? Här kan du som näringsidkare hitta tjänster som vänder sig till dig.
Det är viktigt att du som bedriver näringsverksamhet kan få det stöd som du behöver från kommunen och vi jobbar därför för att ta fram e-tjänster som ska förenkla för dig i ditt dagliga arbete.

Arbetsmarknad

Namn

E-tjänst

Blankett

Lediga jobb i Kinda kommun

E-tjänst med inlogg


Vikariebanken

E-tjänst med inlogg Länk till annan webbplats.


 

Tillstånd, regler och tillsyn

Namn

E-tjänst

Blankett

Tobak - Egenkontrollprogram


Blankett (pdf) Pdf, 391.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Tobak - ansökan om försäljningstillstånd


Blankett (pdf) Pdf, 238.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Hälsoskydd - anmälan om lokal för hygienisk verksamhet

E-tjänst med id

Blankett (pdf) Pdf, 258.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Mifoblankett


Blankett (word) Word, 244.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Miljöfarlig verksamhet - anmälan


Blankett (pdf) Pdf, 167.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Miljöfarlig verksamhet - nedläggning av


Blankett (pdf)

Sanering av förorenad byggnad - anmälan


Blankett (pdf) Pdf, 179.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppläggning av avfall/återvinning av avfall för anläggningsändamål


Blankett (pdf) Pdf, 73.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Åtgärder med anledning av föroreningsskada


Blankett (pdf) Pdf, 165.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om driftstörning - avvikelse


Blankett (pdf) Pdf, 160.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om drift av förskola, fritidshem och skola


Blankett (pdf) Pdf, 172.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Serverings- och alkoholtillstånd

Namn

E-tjänst

Blankett

Servering av alkoholhaltiga drycker - ansökan om tillstånd


Blankett (pdf) Pdf, 391.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Folköl - anmälan om försäljning 

 

Blankett (pdf) Pdf, 192.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Lokal vid catering, kryddning av spritdryck och/eller anmälan om provsmakning - anmälan av 

 

Blankett (pdf) Pdf, 222.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Serveringsansvariga personer - anmälan av

 

Blankett (pdf) Pdf, 223.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Ändrade ägarförhållanden - anmälan om 

 

Blankett (pdf) Pdf, 222.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om upphörande av serveringstillstånd


Blankett (pdf) Pdf, 286.1 kB, öppnas i nytt fönster.