Tomt- och småhuskö

Genom tomt- och småhuskön förmedlas alla kommunala tomter.

För att kunna få köpa en tomt av kommunen måste man vara med i kommunens tomt- och småhuskö. Du kan anmäla ditt intresse här via denna e-tjänst.

Alla som är anmälda i tomt- och småhuskön får information om vilka tomter som finns till försäljning när detta blir aktuellt. Tomterna fördelas efter den tid man varit med i kön.

Länk till e-tjänst

Kontakt