Bygga, bo och miljö

Vill du ställa dig i tomtkö eller söka bygglov? Här hittar du e-tjänster och blanketter som bland annat rör din bostad, vatten och avlopp.

Avfall och återvinning

Namn

E-tjänst

Blankett

Autogiro VA/sopor/slam

E-tjänst med e-id


Hushållsavfall kompostering  - ansökan


Blankett (pdf) Pdf, 511.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Miljöfarligt avfall - inventering av 


Blankett (pdf) Pdf, 24.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Omhändertagande av latrin, urin, fosforbindande material - ansökan


Blankett (pdf) Pdf, 550.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Slamavskiljare ändrat tömningsintervall  - ansökan


Blankett (pdf) Pdf, 464.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Slam från egen avloppsanläggning - ansökan om att omhänderta


Blankett (pdf) Pdf, 461.2 kB.

Gemensam avfallsbehållare - ansökan om tillstånd att få använda


Blankett (pdf) Pdf, 442.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Miljöfarligt avfall - inventering av 


Blankett (pdf) Pdf, 24.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Bostäder

Namn

E-tjänst

Blankett

Bostadsanpassningsbidrag - ansökan


Blankett (pdf) Pdf, 127.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Bostadsanpassningsbidrag - ansökan


Ifyllningsbar pdf Pdf, 171.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Bostadsanpassningsbidrag - Fullmakt


Blankett (pdf) Pdf, 68.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Tomtkö - anmälan till tomt- och småhuskö

E-tjänst med e-idBygga nytt, ändra eller riva

Energi och klimat

Namn

E-tjänst

Blankett

Värmepump installation för utvinning av värme ur grundvatten, ytvatten eller mark - anmälan


Blankett (pdf) Pdf, 477.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Värmepump installation - grannintyg


Blankett (pdf) Pdf, 47.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Djur och lantbruk

Namn

E-tjänst

Blankett

Animalieproduktion - anmälan


Blankett (pdf) Pdf, 352.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Djur inom detaljplanelagt område - ansökan


Blankett (pdf) Pdf, 466.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Spridning av stallgödsel och urin - ansökan


Blankett (pdf) Pdf, 245 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan växtskyddsmedel inom VSO


Blankett (pdf) Pdf, 75.7 kB.


Hälsoskydd och inomhusmiljö

Namn

E-tjänst

Blankett

Cistern - anmälan om installation/avinstallation


Blankett (pdf) Pdf, 330 kB.

Matförgiftning - misstanke om

E-tjänst utan inlogg


Värmepump för utvinning av värme ur grundvatten,
ytvatten eller mark - anmälan installation


Blankett (pdf) Pdf, 477.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Värmepump - installation av - grannmedgivande


Blankett (pdf) Pdf, 47.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel


Blankett (pdf) Pdf, 219.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Livsmedel

Namn

E-tjänst

Blankett

Anmälan registrering av livsmedelsanläggning


Blankett (pdf) Pdf, 143.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om ändring/upphörande av livsmedelsanläggning


Blankett (pdf) Pdf, 162.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Underlag för riskklassificering av livsmedelsanläggning


Blankett (pdf) Pdf, 183.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Verksamhetsbeskrivning för livsmedelsanläggning


Blankett (pdf) Pdf, 171.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Matförgiftning - misstanke om

E-tjänst utan inlogg


Vatten och avlopp

Namn

E-tjänst

Blankett

Autogiro VA/sopor/slam

E-tjänst med e-id


Avloppsansökan/anmälan om inrättande eller

ändring av avloppsanordning med eller utan
ansluten vattentoalett


Blankett (pdf) Pdf, 517.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Anläggande av avlopp - infiltration/markbädd - utförandeintyg med kontrollplan -


Blankett (pdf) Pdf, 542 kB, öppnas i nytt fönster.

Anläggande av avlopp (sluten tank) - utförandeintyg med kontrollplan - 


Blankett (pdf) Pdf, 531 kB, öppnas i nytt fönster.

Anläggande av avlopp - minireningsverk med efterföljande infiltration - utförandeintyg med kontrollplan - 


Blankett (pdf) Pdf, 511.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Servisanslutning och byggvatten till kommunalt vatten och avlopp - ansökan


Blankett (pdf) Pdf, 280 kB, öppnas i nytt fönster.

Utförandeintyg-kontrollplan minireningsverk-markbädd


Blankett (pdf) Pdf, 517.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Vattenmätarställning - avläsning

E-tjänst med inlogg (kundnr)