Självservice

Från och med 20211221 finns det e-tjänster kopplade mot VA och renhållning, blanketter och ifyllbara blanketter under självservice. Våra övriga e-tjänster är vilande då vi byter e-tjänsteplattform. Vi planerar för att vara uppe i drift med de första e-tjänsterna under första kvartalet 2023.

Här kan du som medborgare, företagare eller förening utföra ärenden när det passar dig, utan att kontakta kommunen. E-tjänsterna innebär att din ansökan eller din anmälan skickas in direkt till våra system eller till rätt handläggare. Blanketterna får du ladda ner, fylla i, skriva ut och skicka in.

Kategorier

Vi har delat upp tjänsterna i samma  kategorier som rubrikerna ovan.

Vilken e-tjänst vill du ha?
Vår ambition är att tjänsterna ska bli fler efterhand så du kan utföra ärenden när du har en stund över. Saknar du en e-tjänst eller har förslag på en e-tjänst som inte finns idag? Skicka ett e-postmeddelande och berätta. Vi kan inte lova att införa tjänsten men vi lovar att ta del av ditt förslag och titta på möjligheten.