Tillgänglighetsredogörelse för kinda.se

Kinda kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Vi vet att det finns problem med vår hemsida utifrån tillgänglighetsdirektivet. Här hittar du de vi känner till, men vi vill väldigt gärna veta om du hittar andra problem. Du kan anmäla in dem via ett formulär, ringa oss eller skicka e-post. Du hittar kontaktvägarna till oss under rubriken till vänster (om du tittar via mobil, använd menyn uppe till höger) "anmäl brister i webbplatsens tillgänglighet"

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från kinda.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss på följande sätt: :

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via formuläret under rubriken anmäl brister i webbplatsens tillgänglighet till vänster (om du tittar via mobil, använd menyn uppe till höger) så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Övergripande struktur och navigering

 • Kontrasten mellan text och bakgrund gör ibland texten svårläst
 • E-tjänsterna är inte tillgängliga
 • Vissa avsnitt på sidan har inkonsekvent navigering
 • Text på sidorna är inte alltid formaterade enligt formatmall
 • Flera av tabellerna på hemsidan är inte tillgänglighetsanpassade
 • Webbstandarder och kod som inte alltid validerar
 • Felaktigt utformade länktexter och länkbeskrivningar

PDF

 • Bilder i PDF-dokument kan sakna eller ha felaktig alt-text
 • Läsordningen och taggning kan vara felaktiga i PDF-dokument
 • Det finns inscannade PDF-filer som inte går att läsa upp eller som är svårlästa gällande kontrast och kvalitet.
 • Vi förbättrar dokumenten löpande och vid behov

Filmer

 • Videofilmer som publicerats före den 23 september 2020 saknar syntolkning
 • Videospelare uppfyller inte alla krav

Texter och bilder

 • Långa texter och djup struktur på flera sidor
 • Inkonsekvent format på datum och sifferformat
 • Bilder på sidor kan sakna eller ha fel alt-text och/eller dekorationstext

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av kinda.se med hjälp av programmet Siteimprove.

Senaste bedömningen gjordes den 20 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 maj 2020.