Lucka 5

När det kommer till bygginvestering,
då står Ida för planering.
Skola, förskola och räddningsstation,
ska byggas med stor ambition.
Även stationsområdet är i full fart,
ja till och med färdigt snart.