Lucka 20

På Adlerskog hjälper personalen dig rätt
så att du sorterar på rätt sätt.
Nu vet du var du granen ska slänga,
när dekorationer inte längre där ska hänga.