Lucka 9

Med denna ljuva stämma och gitarr,
får rimmandet ett lätt darr.
Rimmet är överflödigt,
ja helt enkelt onödigt.