Lucka 8

Bergdalas medarbetare är bakom lucka åtta,
och visst är de fasligt flotta?
En av de arbetsgrupper som arbetar tjugofyra/sju,
året runt är de igång även nu.
Men en julhälsning till oss hann de med,
innan de till arbetet fortskred.