Lucka 24

Vi har kommit till året sista lucka,
nu är det dags att börja sucka.
Över åren som så snabbt går,
de senaste i Covids spår.
Över tiderna som flytt,
hur tiden är som förbytt.
Sista luckan lämnar vi till Sergei,
som kikar in och säger hej.