Lucka 23

Fullmäktige gömmer sig bakom lucka tjugotre,
vi får en julhälsning på öschötska bré.