Lucka 20

Nu kommer Blåklinten hit!
Bedriva dagverksamhet för demenssjuka är deras gebit.
Här får man som gäst känna trygghet och gemenskap,
med personal som har klokhet och kunskap.
En önskan om god jul vi få,
och ett gott nytt år därpå.

Demens

Det är vanligt att uppleva minnesstörningar när du blir äldre. Ofta är minnesproblemen övergående, men det kan också vara första steget i en demenssjukdom. Det finns hjälp och stöttning för både drabbade och anhöriga läs mer här.