Lucka 10

Här kommer Kalle kofot, en riktig bov!
Han sätter dina lås på prov.
Ett varningens finger BRÅ höjer,
att du inte all information röjer.
När du inte är hemmavid,
snacka med den bredvid.
Så att när Kalle Kofot kommer förbi,
då får han tji!