Kontakta oss

Kontakt

ikon för öppna och stäng meny

Schaktningsarbete vecka 42-47 på Rosengatan i Kisa

Under vecka 42-47 kommer schaktningsarbete att utföras på Rosengatan på sträckan mellan Ulrikagatan och Fimongatan i Kisa.

Detta påverkar trafiken i området och om möjligt välj annan väg. Under arbetets gång kan vattnet komma att stängas av sporadiskt för boenden i närområdet.

Bild av vägmärke vägarbete pågår