• Grävningsarbete vid Järnvägsgatan i Rimforsa, vattnet avstängt i området 1/12 07.30-12.00 , läs mer >>

Vi fotograferar byggnader med kulturhistoriskt värde

Just nu inventerar vi byggnader på landsbygden med kulturhistoriskt värde. Detta innebär att en representant från kommunen fotograferar hus av intresse för att vi ska få ett förbättrat kunskapsunderlag att använda vid framtida planering.

Om någon kommer och fotograferar ditt hus eller byggnad och du känner dig osäker på vem och vilket syfte så är du varmt välkommen att kontakta handläggare Frida Karlsson, 0494-190 00 för mer information.