Vattenkvalitet i egen brunn

Ett bra vatten i kranen räknar vi ofta som en självklarhet men det är bra att vara på den säkra sidan. Vattenkvaliteten kan även skilja sig åt över tid. Har du egen vattenbrunn är det bra att kontrollera vattenkvalitet med jämna mellanrum.

Livsmedelsverket rekommenderar provtagning av vattnet vart tredje år och helst varje år om småbarn ska dricka det. Du kan läsa mer om vatten i egen brunn här.