Varning för bluffsamtal om spolning av avloppsledningar

Vi har blivit uppmärksammade på att det är ett företag som ringer runt, främst till äldre personer, och säger sig samarbeta med kommunen och erbjuder spolning av avloppsledningar. Kommunen har inget sådant samarbete.

Om du blir kontaktad av någon som påstår sig arbeta på uppdrag av Kinda kommun, be dem legitimera sig eller be om namn och telefonnummer. Du kan kontakta oss för att kontrollera uppgifterna. Personal från kommunen eller våra upphandlade entreprenörer ska alltid kunna identifiera sig.