Välkommen till en inspirerande kväll där du kan göra skillnad!

Har du funderat på hur du kan bidra till att göra vår bygd säkrare och tryggare? Nu har du chansen att lära dig mer om Frivilliga Resursgrupper (FRG) och Civil Insatsperson (CIP). 25/4 håller vi informationsmöte i Hycklinge, Höganlid klockan 18:00-20:00 om Frivilliga resursgrupper och Civil insatsperson. Mötet är för dig som vill vara med och hålla bygden trygg och säker.

Vårt informationsmöte är ditt första steg mot att bli en del av samhälles stödnätverk.

Frivilliga Resursgruppen (FRG)

Frivilliga Resursgruppen samlar frivilliga försvarsorganisationers kompetenser på lokal nivå. FRG finns till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov kallas in av kommunen vid en kris.

Bland annat kan FRG hjälpa till med:

  • utrymning
  • bemanna trygghetspunkter
  • informationsspridning
  • samverkan och ledning
  • praktiska uppgifter, till exempel hantering av nödvatten och reservkraft
  • första hjälpen och medmänskligt stöd till drabbade

Civil insatsperson (CIP)

En Civil insatsperson är en frivillig person som, efter en kortare utbildning och praktisk övning, är redo att snabbt agera vid olika typer av händelser. Utbildningen och den praktiska övningen omfattar bland annat att:

  • släcka bränder
  • agera vid trafikolyckor
  • ge första hjälpen vid drunkning och traumatisk blödning
  • samverka på skadeplats och samöva med räddningstjänst.

Genom att utrustas med en app för händelseinformation från 112 kan du som Civil insatsperson ofta vara först på plats och inleda åtgärder eller ge en rapport innan räddningstjänst är på plats. Det som utmärker en civil insatsperson är inte bara viljan att hjälpa, utan också den struktur, övning och information du får för att kunna agera på ett korrekt och effektivt sätt.

Initiativet innebär ett nära samarbete mellan Brandskyddsföreningen som initiativtagare och flera viktiga aktörer såsom MSB, räddningstjänsten och SOS-alarm samt aktörer inom forskning och näringsliv.

Information om Civil insatsperson hos Brandskyddsföreningen

Detta möte är för dig som känner ett kall att vara där för andra, som vill vara en del av lösningen när utmaningar uppstår. Tillsammans kan vi skapa en starkare, tryggare och mer förberedd gemenskap.

Anmäl ditt intresse idag och bli en del av vårt team som står redo att göra skillnad!

Sista anmälningsdag är den 22 april klockan 00.01.
Personuppgifter * (obligatorisk)
Ange ditt namn
PersonuppgifterAntal personer * (obligatorisk)
Ange antalet personer du vill anmäla (maxantal 10 styck, vill du anmäla fler så gör en ny anmälan för resterande över 10)
Deltagare

Vi bjuder på fika, meddela nedan eventuella allergier.
Ett höstlov format som ett hjärta