Välkommen till anhöriggrupp

Nu drar vi igång en anhöriggrupp för dig som är anhörig eller har någon i din närhet med psykisk ohälsa. Här har du möjlighet att träffa andra i liknande situation.

Teman för träffarna är bland annat familj-familjemönster, sjukdomsutveckling, roller-gränssättning, möjliggörare. På träffarna kommer vi att bjuda på fika.

Var: Vi kommer träffas i Råd och stöds lokaler på Gamla Stjärneboskolan, Storgatan 38, Kisa.
När: Vi träffas 7 onsdagar i höst med start den 9/11 klockan 18-20.
Hör gärna av dig om du har ytterligare frågor.

Kontaktuppgifter till gruppledarna:
Jenny Liv
Telefon 072- 241 57 34
E-post jenny.liv@kinda.se
Liban Mohamed Ali
Telefon 072- 233 28 67
E-post liban.mohamed-ali@kinda.se